Prof. Suad EFENDIC, M.D., Ph.D.


     Prof. Efendic se narodil v roce 1937 v jugoslávské Trebinji. Studium medicíny absolvoval v letech 1955-1961 na univerzitě v Záhřebu. Po skončení studia působí na několika pracovištích v Záhřebu, kde získává titul „master of science“ v histologii.


Odchází do Stockholmu na Karolinska Institutet, kde v roce 1970 obhajuje svoji práci a získává titul PhD. Působí na klinice endokrinologie Karolinska hospital od roku 1971. V roce 1976 je jmenován docentem endokrinologie, stává se  vedoucím oddělení diabetologie této kliniky a v letech 1988-1995 je přednostou kliniky endokrinologie.


Za své prioritní objevy je v roce 1985 jmenován profesorem vnitřního lékařství.


         V roce 1994 založil jeden z prvních Ústavů molekulární medicíny v Karolinska Institutet ve Stockholmu.


         Profesor Efendic je autorem nebo spoluautorem více než 600 vědeckých prací, které byly ve vědecké literatuře citovány více než  9400 krát, jeho práce mají Hirschův index 57. Je autorem 8 monografíí z oblasti endokrinologie a diabetologie.


         Mezi hlavní oblasti jeho výzkumné práce patří regulace lipolýzy v lidské tukové tkání, regulace uvolňování insulinu, patogeneze a léčba diabetu mellitu 2. typu a výzkum somatostatinu a dalších gastrointestinálních peptidů, hormonů a parakrinních substancí jako pankreastatin, DBI, PEC-60, daitain.


         Jeho prioritní práce souvisí s objevem somatostatinu, kdy popsal intracelulární lokalizaci somatostatinu a fyziologii jeho působení. Je autorem prací o fyziologii působení gastrointestinálních hormonů, včetně inkretinů, zejména glukagonu podobnému peptidu (GLP-1). Další zásadní práce se týkají fyziologie sekrece inzulinu a rozhodující úloze porušené funkce B-buňky při rozvoji diabetu 2. typu.


         Jeho vědecká práce byla oceněna udělením řady prestižních cen: cenou Jacoba Poulsena za výzkum v endokrinologii, Cenou VukaVrhovce – chorvatské diabetologické společnosti, Cenou Rolfa Lufta za objevy v diabetologii, mezinárodní diabetologickou federací, cenou Thureus švédské lékařské společnosti.  Byl vyzván k přednesení Marble lecture na Harvard Medical School v Bostonu v roce 1999.


         Je členem řady národních a mezinárodních odborných vědeckých společností mimojiné volený člen Royal Swedish Academy of Sciences, čestný člen Chorvatské akademie věd, člen Academia Europea a člen Nobelova výboru.


     Prof. Efendic je celosvětově uznávanou osobností v diabetologii a endokrinologii gastrointestinálního traktu. Jeho stěžejní práce o fyziologii sekrece inzulinu vedly v roce 1992 k jeho navržení na Laufbergerovu přednášku při 28. výročním kongresu Evropské diabetologické společnosti, který se konal v Praze.


         Spolupracuje s III. interní klinikou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přičemž společná práce je zaměřena na studium genetických polymorfismů proteinů účastnících se na patogenezi cévních změn při diabetu. Součástí je též studium mikrocirkulace u diabetiků. V těchto oblastech se stalo jeho pracoviště dříve klinické, pak zejména oddělení molekulární medicíny školitelským pracovištěm pro studenty doktorských studijních programů a tato spolupráce pokračuje  do současnosti. V současné době se rozvíjí spolupráce v rámci doktorského studia charakteru společných programů (joint-degree) mezi Karolinska Institutet a Univerzitou Karlovou v Praze. 


         Přínos profesore Efendice pro světovou endokrinologii a diabetologii je zřejmý, Významně ovlivnil rozvoj výzkumu diabetologie v nás, zejména na 1. lékařské  fakultě. Podílí se aktivně na doktorských studijních programech, kdy umožňuje  a podporuje studenty při působení v jeho laboratoři na Karolinska Institutet.

         Vědecká rada 1. LF UK při předložení návrhu udělení čestné vědecké hodnosti doktora lékařských věd oceňuje významný přínos profesora Suada Efendice v oblasti fyziologie sekrece inzulínu a gastrointestinálních hormonů ve vztahu k diabetu.Quod bonum felix, fastum fortunatumque eveniat.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.